Svätý Ján Vianney

Moderní ľudia - kresťania - zabudli na to že za svoje činy nesú aj následky. A to vrátane veriacich.

Tí si falošne nahovárajú, že peklo je len výplodom fantázie, symbolom a poverou.

„Peklo skutočne existuje a je večné.

Hriešnici riskujú, že dosiahnu večné zatratenie,“
Aj keď sa o ňom stále nehovorí, neznamená to, že nie je. Ešte ako kardinál vyhlásil, že odpustenie hriechu je jedným zo základov katolíckej viery. Veriaci však musia svoje skutky aj oľutovať, ako ? .

podmienky svätej spovede

ohováranie

Náboženstvo dáva ľuďom slobodu. „Či prijmú spasenie a kresťanskú vieru, ktorá nie je pre nikoho prikázaná, alebo podľahnú hriechom a večnému peklu,“

Sv. Alfonz o pekle

Pius IX., pápež - o pekle

Kázne sv. Vianney

SPOVEĎ SV. BOSCO

Svätá Faustína o pekle
(Cirkevne schválené)


viac >>Ohováranie je ťažký zločin proti blížnemu, ktorý oberá iných o česť a dobré meno

Svätý Ján Mária Vianney

AKO SA SPOVEDAŤ

Zapamätajte si, vy – veriaci ľudia, že ak nemáte lásku, tak ste pokrytcami a nikdy nebudete vidieť Boha v nebi.

Ale ak niekto tebou pohŕda, ak sa ukazuje hrubý a nevďačný, nechceš ho milovať, nechceš ho vidieť, vyhýbaš sa jeho spoločenstvu. Môj Bože! Predsa takéto správanie nás privedie do zatratenia!

Sv. František Salezský hovorí, že keby mohol vykonať iba jeden dobrý skutok, tak by ho vykonal skôr tomu, kto mu spôsobil krivdu, ako oddanému priateľovi.

Kto nemá opravdivú lásku k blížnemu, ten svojho protivníka prísne posudzuje, ohovára ho a vidí v ňom zlo.

A tak isto aj my často krivdíme blížnym, ak vynášame unáhlené súdy. Tí, ktorých odsudzujeme ako tzv. zlých, môže predsa byť milí v očiach Božích.

Kto nemá v srdci lásku Božiu, pripomína mŕtvolu, v ktorej niet života a duše.


viac >>


Svätý Ján Mária Vianney - Jazyk vykonáva strašné spustošenia ich veľkosť ukáţe Boh až na Poslednom súde.Pán Boh všetko posúdi, On jediný dôkladne pozná srdce človeka, pred Jeho okom sa nič neukryje, ale my chodíme v temnotách“. Stiahni kázne Svätého Jána Mária Vianney - doc.